Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete är ett måste för alla som arbetar i förskolan. Systematiskt och kontinuerligt planeras och följs utbildningen upp. Orsakerna till uppföljningens resultat analyseras och utifrån analysen genomförs insatser i syfte att utveckla utbildningen.

Skollagen kap. 4

Förskolans styrdokument

Förskolans utbildning är styrd utifrån:

-      Läroplan för förskola 2018

-      Skollagen

-      Socialtjänstlagen

-      FN:s barnkonvention 

-      Trollängens förskolas arbetsplan för rutiner struktur och förhållningssätt

-      Trollängens förskolas likabehandlingsplan 

Trollängens förskola är skyldig att arbeta efter dessa styrdokument.

Läroplan för förskolan 2018 beskriver vad som är viktigt för barnen att lära sig under de åren som de går på förskolan. Det är alltid utbildningen som ska utvärderas, inte barnen. Det innebär att förskolan inte kan lägga ansvaret hos barnen, det är barnens utveckling som styr vad som är mål för deras lärande.

Pedagogerna ska kontinuerligt ställa frågorna:

-      Hur lär sig barnen?

-      Vad lär sig barnen?

-      När lär sig barnen?

-      Var lär sig barnen?

-      Vad vill barnen lära sig?

-      Vad säger barnen om sitt lärande?