Utomhuspedagogik

Varför utomhuspedagogik?

Trollängens förskola erbjuder utomhusaktiviteter som en lärande miljö. Detta anser vi är betydelsefull för att barnen ska bli trygga i utomhusmiljöer. När barnen är trygga i utomhusmiljöer leder detta till att dem får bättre:

  • motorik
  • är friskare och har färre sjukdagar
  • får bättre koncentration
  • leker mer variationsrikt och kreativt
  • förbättrar sin (kognitiva) tankeförmåga
  • är mindre stressade
  • får rikare fantasi
  • utvecklar sin självständighet
  • stimuleras till socialt samspel
  • minskar konflikter i barngruppen eftersom kontaktytorna blir större.

Därför har vi utomhuspedagogik varje dag på vår förskola!

Barnen på vår förskola är delaktiga i våra planeringar, så vi formar förskolans utegård efter barnens behov och intressen, därför är Trollängens utomhusmiljö alltid tillgänglig för alla barn och åldrar.