Samverkan med hemmet

Trollängens förskola har som mål att förskola och hem ska ha ett gott samarbete där vårdnadshavare får möjligheter till inflytande och på så vis kunna påverka förskolans utbildning.  Vi ser vårdnadshavare som en tillgång för barnens utveckling och lärande, därför värdesätter vi ett öppet och tillitsfullt kommunikation där vårdnadshavare alltid ska känna sig välkomna och vi får ta del av deras erfarenheter. Pedagogerna på förskolan ska se till att alla vårdnadshavare blir sedda och lyssnade till. Förskolans uppgift är att berätta om den pedagogiska utbildningen och på ett konkret sätt visa barnens lärande. Vårdnadshavarnas ansvar är att visa intresse och samtala med sina barn om deras utveckling och lärande utifrån dokumentationer från förskolan, barnets portfolio och instagraminlägg. Dessa visar konkret vad barnen har tränat, vilka pedagogiska aktiviteter samt vilken undervisning vi bedriver på Trollängens förskola. Vi är måna över att barnen är trygga och skapar goda relationer, vilket är en förutsättning för barnens utveckling och lärande.