Grundutbildning

Vad är en grundutbildning?

Förskolan, varje arbetslag och varje pedagog, tar på sig sitt ansvar för att genomföra läroplanen. Detta genomförande sker bland annat i en grundutbildning. Grundutbildningen består av tre delar som tillsammans bildar ett sammanhang - förskolans vardag.

  • Förskolans umgänge
  • Förskolans omsorg och rutiner
  • Förskolans lek- och lärandemiljö

Läroplan för förskolan:

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår utgångspunkt när det gäller hur människan lär sig är att hen har en känsla av att hen kan lära sig. Läroplanen beskriver förskolebarnens lärande som en grund för fortsatt lärande, vilket innebär att det är ett stort ansvar som läggs på förskolan. Vi anser att grunden till ett livslångt lärande är att barnen får en inre bild av sig själv, som säger – jag kan lära mig om jag vill, jag duger som jag är, jag är sedd. Varje barn bygger upp den känslan, bland annat, genom vad hen utvecklar, lär sig och kan.

Vill ni veta mer om vårt förhållningssätt och arbetssätt läs Trollängens förskolas arbetsplan under fliken kvalitetsarbete- systematiskt kvalitetsarbete.