Rektor

Hej! Mitt namn är Susanne ( Sussi ) Arkevret, jag arbetar som rektor på Trollängens förskola och ansvarar för den pedagogiska utbildningen. Jag är förskollärare i grunden med pedagogisk ledarskap och specialpedagogisk utbildning. Jag har det övergripande ansvaret för att undervisning och utbildning bedrivs i enlighet med målen i läroplan för förskolan och uppdraget i sin helhet och enligt Trollängens förskolas arbetsplan för rutiner, struktur och förhållningssätt.

Jag anser att det är viktigt att barnen ska leka, utforska fram sina kunskaper på ett roligt och lustfullt sätt utifrån barnens egna villkor. Jag ansvarar även för det systematiska kvalitetsarbetet och att det kontinuerligt följs upp, utvärderas och utvecklar utbildningens praktik. Tillsammans med Trollängens pedagoger har vi ett förhållningssätt som skapar förutsättningar till en miljö för utveckling och lärande. Förskolans arbetsformer ska utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas.

För att vår förskola ska kunna bedrivas utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet är det viktigt för mig som rektor att pedagogerna på Trollängen har kompetens och får kontinuerlig kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Jag har kontinuerlig coachande handledning med avdelningarna, förskollärarna och håller i arbetsplatsutveckling (APU), planeringsdagar och medarbetarsamtal.
Från att barnen är cirka 4 år har jag förmånen att få ha drama med barnen som är mitt starka kompetens område eftersom jag även är utbildad dramalärare. Språklighet, samspel och samarbete är då i fokus. Vid varje tillfälle koncentrerar vi dramaövningarna utifrån något av våra sinnen såsom syn, hörsel, smak, lukt och känsel.

Kontakta mig:
susanne.ark@trollangenspersonal.se
070- 6006128