Hem

 

headerbildVilka är vi?

Trollängens förskola har varit verksam som personalkooperativ sedan 1996, våra medarbetare är utbildade barnskötare och förskollärare, personalgruppen är stabil och dynamisk utifrån olika åldrar, erfarenheter samt har pedagogisk insikt.

Vi har cirka 54 barn fördelade på fyra avdelningar. Avdelningarna heter Lingonskogen, Blåbärsskogen, Trollskogen och Trollskolan. Barngruppernas storlek är på ca 13 barn beroende på barngruppens sammansättning. Pedagogerna som arbetar på avdelningarna är utbildade barnskötare och legitimerade förskollärare.

Var finns vi?

Förskolan är belägen i mysiga lokaler i Rinkeby, Degerbygränd 23-25. Förskolan har en fantastisk möjlighet till närhet av naturen, lekplatser, Spånga by, Akalla gård med mera.

Vad erbjuder vi och hur arbetar vi?

Förskolans utbildning bygger på den vision och värdegrund som uttrycks i Läroplan för förskolan 2018. Vi ska vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Det gör vi genom att erbjuda pedagogiska verktyg till våra barn för att på bästa sätt utveckla sina förmågor, där trygghet, glädje, lustfyllt lärande och inflytande blir meningsskapande för barnen och barnen blir medskapande så att det i utbildningen sker nya lärdomar vilket leder till kunskapsskapande. Barnen erbjuds goda möjligheter till att utveckla det svenska språket och sitt modersmål, språk och lärande hänger oupplösligt samman. Vi har stort fokus på språklighet. Fantasi, nyfikenhet, lek och kreativitet uppmuntras för ett roligt livslångt lärande. Vi skapar även en förståelse för likheter och olikheter hos världens olika kulturer.

Vår förskola anser att bemästra sitt språk i mötet med andra barn och vuxna skapar glädje och tillförsikt om sitt eget jag, vilket i sin tur ger en god självkänsla.

Förskolans öppettider är 6.30-17.00 (vid behov 6.30-18.30). Vi är en avgiftsfri förskola. Vi följer stockholmsstads riktlinjer avseende köregler.

Lediga platser fördelas enligt denna ordning:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola.
  2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  4. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Om du är intresserad av oss och vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss för ett personligt besök.
Mandana Yazdani Aslan 0734 23 11 62/ 0728 56 15 97
mandana.asl@trollangenspersonal.se

Följ oss gärna på Instagram för att ta del av våra spännande aktiviteter tillsammans med barnen.
Trollängens förskola (@trollangensforskola) • Foton och videoklipp på Instagram