Barnhälsa

Det råder nolltolerans mot kränkningar på Trollängens förskola. Vår förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbetet mot kränkande behandling är en viktig del av att tillgodose barns rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Om du som förälder upplever att ditt barn inte har det bra på förskolan kan du vända dig till Trollängens huvudman. Klagomålshantering. Det är viktigt för oss att tidigt fånga upp synpunkter och signaler om något inte står rätt till. Trollängens huvudman är lyssnande, rådgivande, handledande länk mellan föräldrarna och förskolan. Alla medarbetare på Trollängens förskola har tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

Kontakt: Huvudman

Telefonnummer: 072 856 15 97

E-post: info@trollangenspersonal.se

Trollängens förskolas likabehandlingsplan