Riktlinjer vid sjukdom

Trollängens förskola följer vårdguidens riktlinjer enligt BVCs rekommendationer vid sjukdomar.

Riktlinjer angående infekterade barn i förskola Allmänt 90% av all infektioner
beror på virus och behöver inte antibiotikabehandlas. Man kan minska mängden smittämnen genom att följa de hygienråd som finns. Det är påvisat att regelbunden utevistelse minskar sjukligheten på förskolor.

Allmäntillståndet avgör om barnet ska vistas på förskolan. Personalen har i första hand tolkningsföreträde, det vill säga får avgöra om barnet orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan (som kan innebära flera timmar av utevistelse) och med den övriga barngruppen.

 Akut sjuka barn med feber ska stanna hemma! Barn ska vara feberfri en dag innan man återvänder till förskolan annars är det lätt att det blir rundgång med infektioner och barnet blir smittat igen.

Hosta / Snuva Om barnet inte orkar med de vanliga aktiviteterna eller kräver extra insatser, ska det stanna hemma.

Ögoninflammation Variga ögon behöver ibland tvättas flera gånger om dagen och barnet ska då stanna hemma! I övrigt avgör allmäntillståndet.

Öroninflammation kan vara mycket smärtsamt för barnet och ev. antibiotikabehandlas. Allmäntillståndet avgör om barnet kan vara på förskolan.

Halsinfektion Kan orsakas av virus eller bakterier, främst streptokocker. I det senare fallet krävs behandling med penicillin. Efter 2-3 dagars behandling kan man räkna med smittfrihet och barnet kan vara på förskolan om allmäntillståndet medger det.

Impetigo/Svinkoppor Barn med svinkoppor i ansiktet eller på händerna stannar hemma så länge utslagen är vätskande. Herpes Simplex är en ovanlig orsak till munsår hos förskolebarn. Kan ibland ge allmän påverkan och feber.

Vattkoppor Barn ska stanna hemma vid feber, påverkat allmäntillstånd och så länge färska koppor förekommer. Intorkade sårskorpor är inget direkt hinder att vistas i förskolan.

Magsjuka Vid akut diarré sjukdom eller magsjuka med kräkningar ska barnet stanna hemma tills avföringen blivit normala till antalet och barnet kan äta vanlig mat. Barnet skall vara kräkfri minst 2 dygn (48timmar) innan man återkommer till förskolan. Syskon till magsjuka barn bör vara hemma eftersom de ofta är smittbärare.

Medicinering Förskolan medicinerar enbart livsuppehållande mediciner som astma och allergi mediciner. Övriga mediciner behandlar man hemma.

Ovanstående riktlinjer är hämtade från BVC, Socialstyrelsens råd och riktlinjer, sjukvårdsupplysningen samt barn och ungdomsförvaltningen.

För mer information gå in på stockholmsstads Vanliga besvär och sjukdomar hos barn - 1177