Biträdande rektor

Hej! Mitt namn är Mandana Yazdani Aslan och arbetar som biträdande rektor på Trollängens förskola. Jag identifierar mig som förskollärare och arbetar i barngruppen 3 dagar i veckan då jag har yttersta ansvaret för den avdelningen jag arbetar på. Som biträdande rektor arbetar jag på uppdrag av Trollängens rektor då jag ansvarar för att utbildningen genomförs utifrån förskolans läroplan, Trollängens arbetsplan, likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Jag anser att förskolans lärande miljö är en viktig del för barnens omsorg, utveckling och lärande därför arbetar jag för att utveckla förskolans lärande miljö kontinuerligt utifrån de behov som finns tillsammans med förskolans rektor, förskollärare och barnskötare.

För mig är livet ett livslångt lärande då jag hela tiden vill utveckla mig i min profession därför anser jag att kompetensutveckling är något som är viktigt och nödvändigt för oss alla på förskolan, därför läser jag mycket litteraturer utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.  På så vis kan jag tillgodose förskolans, barnens och pedagogernas bästa utifrån de förutsättningarna som vi har.