Specialpedagog

Carina-CedergrenPå Trollängens förskola arbetar vår specialpedagog Carina Cedergren som stöttar och underlättar för barn i behov av särskilt stöd under kortare perioder eller där det krävs att stödbehovet förekommer ofta och de insatta stödåtgärderna sker oavbrutet över längre tid.

Specialpedagogens uppdrag är att utveckla förskolans lärmiljöer på individ och gruppnivå, skapa möjligheter och verktyg för medarbetare till att stötta barnen i utbildningen. Specialpedagogen observerar och tillsammans med övriga pedagoger på så vis skapar fram de verktyg som behövs i undervisningen som ett extra stöd, exempelvis TAKK, bildstöd, autentiska bilder, konkreta material, dagsschema, struktur.

Syftet är att vi pedagoger ska kunna tillgodose ALLA barnens behov på Trollängens förskola. Specialpedagogen har ett nära samarbete med förskolechefen som har ett särskilt ansvar för att utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver.