Trollängens språklighets bibliotek

colageHösten 2014 öppnade vi på Trollängens förskola vårt språklighets bibliotek.

På vårt språklighets bibliotek erbjuder vi kvalitativa sagostunder där du som förälder på vår förskola är välkommen med ditt/dina barn att lyssna på sagor på flera olika språk som till exempel svenska, turkiska, arabiska somaliska med mera.

Här kan ni även njuta av rim och ramsor samt sagor i vårt stimulerande bibliotek som främjar både barn och vuxnas språkutveckling.

Kontakta pedagogerna på din barns avdelning för biblioteksbesök.

Under dagarna får barnen på förskolan vistas på biblioteket tillsammans med sina pedagoger och ha lustfyllt lärande genom att lyssna och läsa allt möjligt från faktaböcker, sagolådor med konkreta material, flanosagor, sagor, rim och ramsor med mera.

Varmt välkomna! / Trollängens pedagoger