Klagomålshantering

Synpunkter och klagomål

Du som vårdnadshavare eller barn har rätt att lämna synpunkter, förslag och klagomål på verksamheten om det är något du inte tycker fungerar. Materialet är en viktig del i Trollängens förskolas och kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

I första hand skall du vända dig direkt till pedagog i berörd verksamhet/avdelning eller förskolechef. Om inte personalen på förskolan kan lösa problemet, kan du lämna synpunkter till huvudman.

Ny skollag 1 juli 2010

Enligt den nya skollagen måste alla huvudmän för skola/förskola ha rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. Syftet med den nya skollagen är att stärka barns och elevers rättssäkerhet.

Så fungerar synpunkts- och klagomålshanteringen

Skriv din synpunkt eller ditt klagomål på detta formulär. Skicka eller ge ditt meddelande till pedagogerna, förskolechefen eller huvudman. Din synpunkt kommer sedan att utredas. Därefter kommer du att kontaktas för att ges förklaring eller för förändring/bättring.

Vi uppmanar alla som lämnar synpunkter eller klagomål att ange kontaktuppgifter. Det ger oss möjlighet att återkoppla till dig i ärendet.

Synpunkter om Trollängens verksamheter

Trollängens förskola vill bli ännu bättre på att förse era barn med verksamhet av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter. Är det något du tycker är bra, något du vill klaga på eller har du idéer eller förslag? Hör av dig. Dina synpunkter är värdefulla! Vi har även en låda med förslag på varje avdelning där ni kan lämna era synpunkter, där ni kan välja om ni vill vara anonyma.

Hämta formulär som PDF eller fyll i formuläret nedanför.


[contact-form-7 id="607" title="Klagomålshantering"]